YKSITYISYYDEN SUOJA JA HENKILÖTIEDOT

Käytännönläheinen neuvontamme auttaa asiakkaitamme noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä.

Avustamme asiakkaitamme esimerkiksi big-dataa koskevissa projekteissa, henkilötietojen käsittelykäytäntöjen määrittelemisessä sekä järjestelmien henkilötietojen käsittelyä koskevassa suunnittelussa. Avustamme asiakkaitamme yleisemminkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamisen varmistamisessa ja tietosuojaselosteiden ja muun vaadittavan dokumentaation laatimisessa.

Neuvomme asiakkaitamme myös käyttäjätietojen ja tietojen elinkaaren hallintaan liittyvissä asioissa, kuten myös eri henkilötietotyyppien käsittelemisessä. Eri tietotyyppejä ovat esimerkiksi sijaintitiedot ja arkaluonteisset henkilötiedot.